Nyheter kategori: Nyhetsbrev

NYHETSBREV SOMMAREN & HÖSTEN 2021

Sommar kom, hösten kom, vintern kommer väl så småning om. Hoppas ni alla haft det fint i
värmen! Nu blickar vi framåt mot en mysig höst.

Träffpunkt styrelsen
Tisdag 12/10 kl. 18.00-19.00 kommer styrelsen befinna sig på gården vid hus 78.
Välkomna förbi med era frågor , synpunkter , önskemål eller liknande. Ni kan självklart
fortsättningsvis höra av er antingen via mail till info@nipfjallet.se eller i någon av brevlådorna
i tvättstugan eller vid hus 76.


Förlängning av portkod
Nuvarande portkod förlängs t.o.m. 31/12.

Fönsterrenovering
Omkittning av fönster slutförs under hösten 2021. Kommentarer , klagomål och
garantiärenden framförs till styrelsen. Detta görs antingen via mail eller i någon av
brevlådorna.

Garage
Garaget kommer maskinsopas 29/9 kl. 08.00-09.00. Du sopar din egen plats då vi ej har
tillgång till dessa. Se till att gruset hamnar minst 50 cm från buren så maskinen kommer åt.
Sopborstar kommer placeras ut i garaget dagarna innan.

Styrelsen vill i samma veva påminna om att din garageplats alltid ska vara låst med hänglås
oavsett om fordonet står på sin plats eller ej.

Utemiljö
Än har vi förhoppningar om några fina grillkvällar kvar på året. Hus 86 får en ny grillplats
som självklart kan nyttjas av samtliga.

Styrelsen vill poängtera att sopkärlen för matavfall endast är till för just komposterbart
matavfall. Hushållssopor hör till hushållssopor osv . Detta är tydligt uppmärkt respektive kärl.

Stamspolning
Full stamspolning genomförs V .40-41. Ytterligare information kommer från Fastighetsägarna
inom kort.

TV-utbud
Com Hem, numera T ele2, har meddelat att TV6 utgår i Grundutbudet och ersätts av TV-10.
Mer information kommer kommuniceras ut via kanalplatsen när TV6 utgår . Inga avgifter eller
andra kanaler kommer ändras eller påverkas av förändringen.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen, Nipfjället 10

NYHETSBREV VÅREN 2021

Här kommer årets första nyhetsbrev och vi vill börja med att ta upp årets viktiga datum för vår förening. Boka redan nu in årsstämman som kommer att vara söndagen den 13 juni på Scandic Alvik. Motioner ska inkomma till styrelsen senast den 16 maj. Ett annat viktigt datum att boka in är söndagen den 9 maj, då vi har den gemensamma städdagen som precis som förra året kommer att anpassas utifrån situationen med covid -19. Listor på vad som behöver göras kommer att sättas upp vid portarna och var och en kan sedan själv bestämma om och när under dagen det passar att gå ut och utföra en syssla. Till städdagen kommer en liten container att beställas som alla boenden kan använda om man har saker som ska kastas. 

Förlängning av portkod

Nuvarande förlängning av portkod gäller till och med 31 mars och styrelsen har beslutat att förlänga portkoden till och med 2021-08-31. 

Omkittning av fönster under 2021

Omkittning av fönsterna i hus 86 gjordes under förra året och styrelsen har beslutat att omkitta resterande fastigheter detta år. Styrelsen har fått flera mejl med frågor om hur utförandet av arbetet kommer att ske utifrån risken för smittspridning och då många arbetar hemma. Information om detta finns på hemsidan och har även lämnats i brevlådan till alla berörda fastigheter. 

Grovsoprummet

Styrelsen vill påminna om att i grovsoprummet endast slänga det avfall som är avsett för detta och i de kärl som finns uppställda. Det finns information om vad som kan slängas i grovsoprummet på insidan av dörren. Övrigt avfall slängs i sopskåpen (hushållssopor och matavfall), sopsorteras (staden har sopssorteringsstation på Vidängsvägen) eller vid återvinningscentralen i Bromma (Stockholm vatten och avfall, SVOA, har upphämtning några gånger per år vid Vidängsplan, information om detta finns på Stockholms stads hemsida).     

Störningsjouren

Föreningen är medlemmar i Svenska Störningsjouren och information med kontaktuppgifter finns på anslagstavlan i varje port. Vänd dig i första hand till din granne vid störningar och för en dialog om störningarna och kontakta jouren först vid stora problem och när störningarna inte upphör trots tillsägelse. Varje utryckning av störningsjouren kostar föreningen 3.600:-

Vänliga hälsningar styrelsen

Nyhetsbrev vintern 2020

Nu är det december igen, julhelgen står för dörren och styrelsen skickar här ut årets fjärde och sista nyhetsbrev. Vi vill samtidigt önska alla boende en God Jul och Gott Nytt År!    

Brandskydd 

Brandskyddet är en återkommande punkt i våra nyhetsbrev vid jul. Vi vill påminna om att se över funktionen på alla brandvarnare, byta batterier på dem och trycka på testknappen. Eftersom vi numera har mer elektronik än tidigare i våra hem, är rekommendationen att ha en brandvarnare i varje rum. Tänk också på att se till så att laddningssladdar inte är skadade och att inte ladda din elektronik på natten. 

Det är också viktigt att vara på sin vakt när fler levande ljus tänds och att aldrig lämna tända ljus oövervakade då det inte tar många minuter för en eld att få fart. 

Vi vill också påminna om att det råder nolltolerans mot att använda trapphusen som förvaringsplats eftersom trapphusen är räddningstjänstens insatsväg och de boendes utrymningsväg och dessa behöver därför vara fria från hinder. På vår hemsida www.nipfjallet.se finner ni mer information i till exempel handböckerna.

Förlängning av portkod

Styrelsen har, utifrån pandemin, förlängt möjligheten att gå in i portarna med kod till och med 31 mars. Från och med 1 januari gäller den nya koden som står i nyhetsbrevet som delats ut i brevlådorna.  

P-tillstånd

Styrelsen har parkeringstillstånd som kan lånas ut om man har behov av att tillfälligt parkera bilen på någon gårdarna, till exempel vid en flytt. 

Avarn security (tidigare Alviks lås)

Uppdaterad information finns på föreningens hemsida om hur man går tillväga om man vill kopiera upp nya nycklar. 

Omkittning av fönster

Styrelsen har beslutat att påskynda omkittningen av fönster och planeringen är att omkitta återstående fem fastigheter under nästa år. 

Främmande personer i området

Styrelsen har fått information om att främmande personer, som inte verkar ha något ärende, rört sig i området och känt på handtagen till cykelburarna. Kontakta polis om du misstänker att brott pågår. 

Mata fåglar

Vi vill också passa på att be er att inte mata fåglar på balkonger, uteplatser eller på föreningens mark. Fågelmaten drar till sig skadedjur, såsom möss, råttor och sorkar, och dessa vill vi såklart inte få in i vårt område. 

Snöröjning och halkbekämpning

Kommunen och bostadsrättsföreningen ansvarar tillsammans för snö- och halkbekämpning av vår boendemiljö. Kommunen ansvarar för att ta bort snö och sanda själva gatan Margretelundsvägen inklusive trottoaren. Bostadsrättsföreningens entreprenör ansvarar för att ta bort snö och sanda på övriga ytor, som exempelvis gårdarna. Snöskyfflar kommer att placeras ut i varje trapp, i fall det skulle behövas. Om du har synpunkter på kommunens snöröjning & sandning, felanmäl direkt på Stockholms stads hemsida. Om du i fortsättningen vill ha nyhetsbrevet digitalt så informera oss om det genom att skicka ett mail till info@nipfjallet.se.