Nyheter kategori: Nyhetsbrev

NYHETSBREV VÅREN 2023

Våren skymtar äntligen runt hörnet och det har blivit dags för årets första nyhetsbrev. Vi vill
börja med att be er leta fram kalendern och notera några viktiga datum.

Årsstämma
Söndag den 21 maj kl. 18.00 går årsstämman av stapeln på Scandic Alvik. Motioner ska
inkomma till styrelsen senast den 28 april. Kallelse och motionsunderlag delas ut under
våren.

Vårstädning
Söndag den 7 maj tar vi gemensamt tag i föreningens årliga vårstädning. Mer information
kommer när det börjar närmar sig. Grillad korv utlovas!

Träffpunkt Styrelsen
Tisdag den 11 april kl. 18.00 är det dags för årets första “Träffpunkt Styrelsen”. Välkomna till
det nya hobbyrummet i hus 82. Ingång sker på baksidan, det vill säga mitt emot porten till
hus 84.

Hobbyrum
Det nya hobbyrummet, beläget i hus 82 (ingång från baksidan – nedför trappan), är så gott
som färdigställt och snart tillgängligt för föreningens medlemmar. Det tidigare pannrummet
har fått ett ansiktslyft samt försetts med bland annat två arbetsbänkar. En del administrativa
punkter kvarstår, men förväntas vara utarbetat inom kort.
Välkomna på en titt den 11 april kl. 18.00 i samband med “Träffpunkt Styrelsen”.

Laddstationer för el- och hybridbil
Plan -4 i garaget har nu utrustats med laddstationer för elbil och laddhybrid. Information för
dig som önskar att hyra plats med laddmöjlighet finns på hemsidan www.nipfjallet.se.

Övriga punkter
På förekommen anledning vill vi påminna och informera om diverse.

Vi börjar med att påminna om den nya portkoden som började gälla den 11 januari. Koden
är XXXX och fungerar mellan kl. 06.00-22.00. Övrig tid används blippbrickan.

Vidare till det återkommande grovsoprummet. Det är tydligt uppmärkt vad som får och inte
får slängas här. Vänligen följ dessa anvisningar. Ej godkänt avfall kostar föreningen pengar i
form av specialtömning eller tid i form av styrelsemedlem som slänger ditt skräp.

Gästlägenheten nyttjas ofta, vilket glädjer oss. Detta innebär dock stundom klagomål kring
dess skick och renlighet. Lägenheten är medlemmarnas gemensamma utrymme och var och
en ansvarar för att det hålls rent och snyggt. Den som bokat lägenheten ansvarar för att den
är städad på avresedagen.

Det är ej möjligt med eftersyn efter varje avslutad uthyrning. Det är därför viktigt att du
kontaktar styrelsen på info@nipfjallet.se direkt vid tillträde om det mot förmodan inte är
städat och snyggt.

I fjolårets sista nyhetsbrev bad vi om era synpunkter gällande placering av ett så kallat
paketskåp vid grovsoprummet. Detta fick både ris och ros, men landade tillslut i att inte
genomföras. Ett av argumenten för var att det eventuellt kunde motverkar klotter, men
fasaden har i stället behandlats med ett medel som försvårar att färgen får fäste samt
underlättar vid sanering.

Slutligen, har ni tankar eller idéer om vad som kan förändras eller förbättras är ni fortsatt
välkomna att kontakta oss. Detta gör ni antingen via mail till info@nipfjallet.se, eller i någon
av brevlådorna vid tvättstugan eller hus 76.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen, Nipfjället 10


NYHETSBREV VINTERN 2022

Snön kom tillslut med dunder och brak, julen står runt hörnet och 2023 kryper sakta men säkert närmare. Det har med andra ord blivit dags för årets sista nyhetsbrev där vi i styrelsen vill börja med att önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Brandskydd
Vi vill i vanlig ordning påminna om att det är viktigt att vara på sin vakt nu när fler levande ljus tänds och att aldrig lämna dem oövervakade. Se över funktionen på era brandvarnare, tryck på testknappen och byt batteri om nödvändigt. Om ni äger en brandfilt/brandsläckare får ni gärna se över så de är lättåtkomliga.

Portkod
Från och med den 11 januari 2023 kommer ny portkod gälla. Den nya portkoden är och kommer fungera mellan kl. 06.00-22.00. All övrig tid används blippbrickan.

Träffpunkt Styrelsen
Gör även en notis i kalendern om tisdagen den 10 januari 2023 kl. 18.00 då ni än en gång är välkomna till styrelserummet mittemot hus 78. Titta förbi med era frågor, synpunkter, önskemål eller liknande. Ni kan självklart fortsätta höra av er till info@nipfjallet.se eller i någon brevlådorna vid hus 76 och tvättstugan.

Nytt bokningssystem för tvättstuga och gästlägenhet
Bokningssystemet för tvättstuga och gästlägenhet har sen en tid tillbaka legat nere. Avarn, som tillhandahåller tjänsten, har haft serverproblem och har nu tagit fram ett nytt system där bokning sker via ett av alternativen nedan:

  1. Via den nya appen Aptus Home (röd appikon).
  2. Via den nya hemsidan https://nipfjallet.aptustotal.se/Aptusportal.
  3. Via bokningstavlan i tvättstugan.

Användarnamn och lösenord är detsamma som tidigare. Har ni glömt ert lösenord ber vi er kontakta Avarn i Alvik. Styrelsen kan inte ändra lösenord åt er.

Denna info hittar ni även på www.nipfjallet.se.

Energibesparande åtgärder 2023
En energikonsult har sett över våra fastigheters energiprestanda och hittat stor energibesparingspotential. Styrelsen har tagit ställning till framtagen energianalys och beslutat om att investera i några av de föreslagna åtgärderna under 2023.

Dessa åtgärder innefattar bland annat utbyte och komplettering av radiatortermostater i lägenheter och gemensamma utrymmen. Detta i samband med en värmeinjustering samt utbyte av cirkulationspump kommer ge samtliga lägenheter en jämnare temperatur och minska onödigt hög energiförbrukning. Notera att detta inte innebär att vi ska sänka temperaturer, utan helt enkelt att alla lägenheter får lika klimat.

Vidare ska fläkten i tvättstuga samt all äldre belysning i gemensamma utrymmen bytas ut mot mer energieffektiva varianter. Även solceller är under bevakning och tas beslut om längre fram.

Utöver ovan kommer även en hel del annat “småfix” ske såsom upprustning av entrédörrar, nytt cykelstall/cykelhus, färdigställande av det nya hobbyrummet, se över avloppsstammar, för att nämna några. 

Takmålning
Arbetet har nu avslutas och en slutbesiktning ska genomföras.

Paketskåp
Ni känner säkert igen de röda paketskåpen man hittar vid bland annat matbutiker. Vi har mottagit en förfrågan från Instabox om att placera ett sådant skåp på föreningens mark vilket ska höja serviceutbudet/samhällsnyttan för fastigheten och området. Vi underhåller tanken om att placera ett skåp vid grovsoprummet.

Grovsoprummet blir ofta utsatt för klotter vilken medför saneringskostnader för föreningen. Tanken är att skåpet och den rörelse det medför ska ha en avskräckande effekt. Instabox ansvarar för all drift- och underhåll, och självklart även installation.

Har ni synpunkter på detta, vänligen kontakta oss på info@nipfjallet.se.

Gemenskap
I dessa juletider, och alla andra tider för den delen, vill vi be er alla att hjälpas åt att ta hand om varandra och våra gemensamma utrymmen. Borsta bort snön utanför entréporten om du har en minut över, sopa bort löven som tagit sig in innanför porten, plocka upp det där godispappret som ligger i trapphuset, släck lamporna efter dig nere i förrådet, släng soporna i rätt kärl och så vidare. Ingen kan göra allt, men allt det där lilla ökar trivseln för både dig och din granne.

Snöröjning och halkbekämpning
Vidare på tema borsta bort snö så ansvarar kommunen och bostadsrättsföreningen tillsammans för snö- och halkbekämpning. Kommunen ansvarar för att ta bort snö och sanda själva gatan Margretelundsvägen inklusive trottoaren. Bostadsrättsföreningens entreprenör ansvarar för att ta bort snö och sanda på övriga ytor, som exempelvis gårdarna. Om du har synpunkter på kommunens snöröjning och sandning, anmäl direkt på Stockholms stads hemsida.

God jul & gott nytt år,

Styrelsen
Brf Nipfjället 10


NYHETSBREV HÖSTEN 2022

Hoppas sommaren gjort er väl! Nu välkomnar vi krispig luft, vacker natur och mysiga
höstkvällar.

Nästa tillfälle av Träffpunkt Styrelsen äger rum den 3/10 kl. 18.00. Välkomna till
styrelserummet mittemot port 78 med era frågor, tankar eller funderingar. Ni kan självklart
fortsatt höra av er till info@nipfjallet.se eller i någon av föreningens brevlådor vid hus 76 och i tvättstugan.

När ni ändå har kalendern öppen vill vi informera om laddstolparna som ska installeras i
garaget. Vid årsmötet hölls en kort presentation och en del detaljer kvarstår, men arbetet är beställt och kommer påbörjas senare i år. Till en början kommer plan -4 utrustas med stolpar och arbetet förväntas ta 1-2 dagar. Mer info följer och en informationsträff kommer hållas 26/9 kl. 18.00 i garaget.

Målning av taken i full gång och en del kommentarer samt klagomål har inkommit som vi vill adressera även här. Smutsiga fönster, fönsterbleck och balkonger är en tråkig, om än i efterhand rimlig, konsekvens som vi tyvärr ej räknade med. Entreprenör har förvisso aviserat om att täcka över balkongmöbler, men vi håller med om att det brustit både i kommunikation och utförande.

Detta har framförts till anlitad entreprenör som kommer grovtvätta högst upp på fasaderna där färgstänk är som värst. Detta kommer ske efter avslutat arbete i samband med slutrondering. De kommer även städa bort färgrester på gårdarna vartefter de färdigställer taken.

All övrig rengöring ombesörjs av respektive lägenhetsinnehavare. Hus 76 till 82 försågs med material för att täcka över fönsterbleck. Om man ej fick möjlighet eller valde att inte täcka över fönsterblecken har varmt vatten och isskrapa (eller annat hårt föremål) visat sig göra susen.

Alla medlemmar har gemensam kassa och denna försöker vi hushålla med. Vi hoppas därför ni kan ha förståelse för att föreningen ej kan ombesörja fönstertvätt för samtliga då det innebär en stor utgift som ej budgeterats för.

Fortsatt på tema ekonomi så har väl lågkonjunktur, stigande räntor och skenande elpriser inte undgått någon. Föreningen har god ekonomi och ingen avgift- eller hyresjustering är nödvändig i dagsläget. Vi vill dock vara transparent med att diskussion kring detta förs och att en eventuell justering kan bli nödvändig i framtiden.

Slutligen vill vi ännu en gång påminna om vad som gäller för sophantering och grovsoprummet. Som vi alla vet är kärlen på gatan endast till för mat- och hushållsavfall. Möbler, bråte, stekpannor o.s.v. hör hemma i grovsoprummet. Farligt avfall, målarfärg, kemikalier, kylskåp och tvättmaskiner hör inte hemma i grovsoprummet. Detta medför extra kostnader för föreningen och oss medlemmar i form av specialtömningar. Vad som får och inte får slängas är tydligt uppmärkt.

Fr.o.m. 1/1 2023 blir det även obligatoriskt för alla i Stockholm stad att matavfallssortera, d.v.s. att samla in sitt matavfall separat. Kärl för detta finns redan och avfallspåsar finns att hämta i tvättstugan.

Vidare gällande farligt avfall är det förbjudet att förvara gasol och andra brandfarliga ämnen i källarförråden. Dessa förvaras i lägenheten, företrädesvis på balkongen.

På tal om vacker natur som nyhetsbrevet inleddes med så har ni kanske märkt att buskar försvunnit från våra gårdar. Ni kan vara lugna, detta är helt enligt plan och en del av projekt förbättring utemiljö där delar av den yttre miljön kommer få lite ny karaktär inför hösten. Större insatser kommer ske framåt i tiden.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen, Nipfjället 10