Förslag till ny stadga

På årsmötet den 12 maj 2024 kommer styrelsen att lägga en proposition för stämman att rösta om förändringar i vår stadga. Bakgrunden till ändringarna är en lagändring i bostadsrättslagstiftningen som började gälla från och med den 1 januari 2023. Ändringarna är markerade med röd textfärg i bifogat dokument. Ändringarna i stadgan är att det är […]

Fastighetsförvaltning

Företaget som vi tecknade avtal med gällande fastighetsskötsel och förvaltning har sålts och därmed ny ägare Jensen Drift och Underhåll AB. Det avtal som vi ingick med hos Holmfast fastighetsunderhåll gäller fortfarande. Jensen och Holmfast har under längre tid haft ett nära samarbete och har samma filosofi gällande kundansvar och personligt bemötande. Några fördelar har […]

Information gällande våra avlopp

Som några av er redan vet har vi vid återkommande tillfällen haft problem med stopp i avloppen och stammarna i flera av våra fastigheter, nu senast i port 80. Vid akut spolning av stammarna har framkommit att bidragande anledning till stoppen varit att felaktigt papper och annat material spolats ner i avloppen. Vi i styrelsen […]