Välkommen till brf Nipfjället 10

Vi välkomnar alla boende, såväl hyresgäster som bostadsrättsinnehavare.

I och med att föreningen är relativt ny har styrelsen i uppgift att få en kostnadseffektiv och funktionell förvaltning på plats. Vi har för avsikt att förbättra vår boendemiljön och kommer utföra en hel del förbättringsarbeten.

Har du någon idé eller förslag på förändring på något i vår bostadsrättsförening tar vi i styrelsen gärna del av dessa. Maila dem gärna till styrelsen på info@nipfjallet.se eller använd vår brevlåda i port 76 eller  brevlådan i tvättstugan (baksidan av hus 78) så tar vi tar upp ditt förslag på nästkommande styrelsemöte.


Hyr garageplats i Nipfjällsgaraget!
Vill du slippa stå parkerad efter gatan i Traneberg / Alvik? På Margretelundsvägen 78 finns ett varmgarage med P-platser för uthyrning.


Information om hantering av personuppgifter hos Brf Nipfjället 10