Cykelställ

Nu har vi även plats för ett antal cyklar i våra gamla soprum till vänster om entrén. Viktigt att endast det antal cyklar det finns ställ för placeras där. Vi kommer att markera upp dörrarna till cykelrummet så snart det går.

Barnvagnar ska som tidigare placeras i utrymmet för barnvagnar.