Arbete med ventilation i garaget

J2 Ventilationsteknik kommer påbörja arbete med effektivisering av ventilationen i garaget.

De kommer sätta upp sensorer på varje våningsplan, dra kablar & finjustera fläktsystemet.

Detta kommer leda till stor besparing av elförbrukning samt minskat slitage på vår utrustning.

Arbetet kommer inte medföra några direkta störningar för de som har garageplats. I undantagsfall kan någon bil behövas flyttas några timmar, styrelsen hör då av sig, med framförhållning till bilägaren.