Tilläggsisolering

Under nästa vecka kommer vi att tilläggsisolera vindarna upp vid taken. De kommer att ta ett hus i taget. Arbetet kommer att ske i princip hela veckan. De drar slangar upp från lastbilen till taken där dom sprutar in tilläggsisoleringen över den gamla, cirka 25 centimeter. Den gamla isoleringen har sjunkit ihop och har därför inte samma effekt längre.

Vi har valt ett isoleringsmaterial som gynnar fastigheterna både under vinter och sommarmånaderna.

Arbetet kommer inte påverka de boende då vi inte behöver komma in i lägenheterna.

Detta är ytterligare ett steg att förbättra boendemiljön och på sikt förbättra föreningens miljöklassning.

Mvh

Styrelsen