Föreningen har förvaltningsavtal med följande samarbetspartners: 

Teknisk förvaltning: Holmfast Fastighetsförvaltning AB
Vår tekniska förvaltare hos oss svarar gärna på tekniska frågor rörande er lägenhet.

Teknisk förvaltning, Holmfast Fastighetsförvaltning AB 
Tfn.  08-661 49 72 , Tfntid: måndag- torsdag 08.30-15.00 samt fredag 08.30-14.00
E-post: info@holmfast.net

Ekonomisk förvaltning: Ecotal AB
Vid behov av utdrag från fastighetsregistret, registrering av pantsättning eller frågor kring hyresavi kontakta Hyres- & avgiftshandläggaren enligt nedan.

För hjälp kontakta kundservice.
Tel: 08-08-519 399 98, måndag-torsdag 09.00-16-00 samt fredag 09.00-15.00
E-post: info@ecotal.se

Meddela gärna styrelsen om ni inte får den hjälp ni behöver.