Förvaltning

Föreningen har tecknat ett förvaltningsavtal med Fastighetsägarna. Det innebär att fel i fastigheten felanmäls till Fastighetsägarnas felanmälan.

Teknisk förvaltning
Vår tekniska förvaltare hos Fastighetsägarna svarar gärna på tekniska frågor rörande er lägenhet.

Sina Kiani, Teknisk förvaltning, Fastighetsägarna Stockholm AB
Tfn08-617 76 68              Tfntid: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
E-post: forvaltare@fastighetsagarna.se

Ekonomisk förvaltning
Vid behov av utdrag från fastighetsregistret, registrering av pantsättning eller frågor kring hyresavi kontakta Hyres- & avgiftshandläggaren enligt nedan.

Obs! Nya rutiner från 2019-01-28:
För hjälp från Hyres & Avgiftshandläggare Fastighetsägarna Service Stockholm AB kontakta kundservice.
Tel: 08-617 76 00
Fax: 08-617 77 50
E-post:kundservice@fastighetsagarna.se

Meddela gärna styrelsen om ni inte får den hjälp ni behöver.