Förslag till ny stadga

På årsmötet den 12 maj 2024 kommer styrelsen att lägga en proposition för stämman att rösta om förändringar i vår stadga. Bakgrunden till ändringarna är en lagändring i bostadsrättslagstiftningen som började gälla från och med den 1 januari 2023. Ändringarna är markerade med röd textfärg i bifogat dokument. Ändringarna i stadgan är att det är tydligare regler om medlemmarnas renoveringar och bevisbördan. Några mindre förändringar om vem som har rätt att avlägga en röst på stämman vid omröstningar och slutligen att kommun och landsting har rätt att godkännas som nya medlemmar. Utöver detta så har vi anpassat stadgan till Fastighetsägarnas mönsterstadgar för att i framtiden kunna göra förändringar något enklare.

Öppna länken nedan så kan se de förändringar som är gjorda och markerade med röd textfärg.

Förslag till ny stadga