Information gällande våra avlopp

Som några av er redan vet har vi vid återkommande tillfällen haft problem med stopp i
avloppen och stammarna i flera av våra fastigheter, nu senast i port 80.
Vid akut spolning av stammarna har framkommit att bidragande anledning till stoppen varit
att felaktigt papper och annat material spolats ner i avloppen.
Vi i styrelsen vill därför påminna om att det är otroligt viktigt att ingenting annat än
toalettpapper spolas ner i toaletterna! Det innebär t.ex. att material som våtservetter,
hushållspapper, tamponger, tops, bomullsrondeller eller annat inte vid några
omständigheter får spolas ner i toaletterna.
Det är även viktigt att se till att inga felaktiga material spolas ner i avlopp vid eventuella
renoveringar i våra lägenheter då även detta har skapat problem vid tidigare tillfällen.
Vi har alla ett gemensamt ansvar att se till att problem inte uppstår i våra stammar då vi
riskerar stora vattenskador och kostnader för förening om dessa problem fortsätter uppstå.