Markskötsel

Tyvärr har JS Markservice lagt ner sin verksamhet och därmed sagt upp avtalet. Dom utför jobbet enligt avtal fram till och med sista november. Styrelsen håller på att leta efter en ny aktör som kan ta över ansvaret för våra utomhusytor framöver. Detta kommer dock inte att påverka sandning och snöskottning då vi har en annan aktör för detta. Hitintills har vi klarat oss från snön vilket är skönt och så klart bra för ekonomin.