NYHETSBREV VÅREN 2023

Våren skymtar äntligen runt hörnet och det har blivit dags för årets första nyhetsbrev. Vi vill
börja med att be er leta fram kalendern och notera några viktiga datum.

Årsstämma
Söndag den 21 maj kl. 18.00 går årsstämman av stapeln på Scandic Alvik. Motioner ska
inkomma till styrelsen senast den 28 april. Kallelse och motionsunderlag delas ut under
våren.

Vårstädning
Söndag den 7 maj tar vi gemensamt tag i föreningens årliga vårstädning. Mer information
kommer när det börjar närmar sig. Grillad korv utlovas!

Träffpunkt Styrelsen
Tisdag den 11 april kl. 18.00 är det dags för årets första “Träffpunkt Styrelsen”. Välkomna till
det nya hobbyrummet i hus 82. Ingång sker på baksidan, det vill säga mitt emot porten till
hus 84.

Hobbyrum
Det nya hobbyrummet, beläget i hus 82 (ingång från baksidan – nedför trappan), är så gott
som färdigställt och snart tillgängligt för föreningens medlemmar. Det tidigare pannrummet
har fått ett ansiktslyft samt försetts med bland annat två arbetsbänkar. En del administrativa
punkter kvarstår, men förväntas vara utarbetat inom kort.
Välkomna på en titt den 11 april kl. 18.00 i samband med “Träffpunkt Styrelsen”.

Laddstationer för el- och hybridbil
Plan -4 i garaget har nu utrustats med laddstationer för elbil och laddhybrid. Information för
dig som önskar att hyra plats med laddmöjlighet finns på hemsidan www.nipfjallet.se.

Övriga punkter
På förekommen anledning vill vi påminna och informera om diverse.

Vi börjar med att påminna om den nya portkoden som började gälla den 11 januari. Koden
är XXXX och fungerar mellan kl. 06.00-22.00. Övrig tid används blippbrickan.

Vidare till det återkommande grovsoprummet. Det är tydligt uppmärkt vad som får och inte
får slängas här. Vänligen följ dessa anvisningar. Ej godkänt avfall kostar föreningen pengar i
form av specialtömning eller tid i form av styrelsemedlem som slänger ditt skräp.

Gästlägenheten nyttjas ofta, vilket glädjer oss. Detta innebär dock stundom klagomål kring
dess skick och renlighet. Lägenheten är medlemmarnas gemensamma utrymme och var och
en ansvarar för att det hålls rent och snyggt. Den som bokat lägenheten ansvarar för att den
är städad på avresedagen.

Det är ej möjligt med eftersyn efter varje avslutad uthyrning. Det är därför viktigt att du
kontaktar styrelsen på info@nipfjallet.se direkt vid tillträde om det mot förmodan inte är
städat och snyggt.

I fjolårets sista nyhetsbrev bad vi om era synpunkter gällande placering av ett så kallat
paketskåp vid grovsoprummet. Detta fick både ris och ros, men landade tillslut i att inte
genomföras. Ett av argumenten för var att det eventuellt kunde motverkar klotter, men
fasaden har i stället behandlats med ett medel som försvårar att färgen får fäste samt
underlättar vid sanering.

Slutligen, har ni tankar eller idéer om vad som kan förändras eller förbättras är ni fortsatt
välkomna att kontakta oss. Detta gör ni antingen via mail till info@nipfjallet.se, eller i någon
av brevlådorna vid tvättstugan eller hus 76.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen, Nipfjället 10