NYHETSBREV HÖSTEN 2022

Hoppas sommaren gjort er väl! Nu välkomnar vi krispig luft, vacker natur och mysiga
höstkvällar.

Nästa tillfälle av Träffpunkt Styrelsen äger rum den 3/10 kl. 18.00. Välkomna till
styrelserummet mittemot port 78 med era frågor, tankar eller funderingar. Ni kan självklart
fortsatt höra av er till info@nipfjallet.se eller i någon av föreningens brevlådor vid hus 76 och i tvättstugan.

När ni ändå har kalendern öppen vill vi informera om laddstolparna som ska installeras i
garaget. Vid årsmötet hölls en kort presentation och en del detaljer kvarstår, men arbetet är beställt och kommer påbörjas senare i år. Till en början kommer plan -4 utrustas med stolpar och arbetet förväntas ta 1-2 dagar. Mer info följer och en informationsträff kommer hållas 26/9 kl. 18.00 i garaget.

Målning av taken i full gång och en del kommentarer samt klagomål har inkommit som vi vill adressera även här. Smutsiga fönster, fönsterbleck och balkonger är en tråkig, om än i efterhand rimlig, konsekvens som vi tyvärr ej räknade med. Entreprenör har förvisso aviserat om att täcka över balkongmöbler, men vi håller med om att det brustit både i kommunikation och utförande.

Detta har framförts till anlitad entreprenör som kommer grovtvätta högst upp på fasaderna där färgstänk är som värst. Detta kommer ske efter avslutat arbete i samband med slutrondering. De kommer även städa bort färgrester på gårdarna vartefter de färdigställer taken.

All övrig rengöring ombesörjs av respektive lägenhetsinnehavare. Hus 76 till 82 försågs med material för att täcka över fönsterbleck. Om man ej fick möjlighet eller valde att inte täcka över fönsterblecken har varmt vatten och isskrapa (eller annat hårt föremål) visat sig göra susen.

Alla medlemmar har gemensam kassa och denna försöker vi hushålla med. Vi hoppas därför ni kan ha förståelse för att föreningen ej kan ombesörja fönstertvätt för samtliga då det innebär en stor utgift som ej budgeterats för.

Fortsatt på tema ekonomi så har väl lågkonjunktur, stigande räntor och skenande elpriser inte undgått någon. Föreningen har god ekonomi och ingen avgift- eller hyresjustering är nödvändig i dagsläget. Vi vill dock vara transparent med att diskussion kring detta förs och att en eventuell justering kan bli nödvändig i framtiden.

Slutligen vill vi ännu en gång påminna om vad som gäller för sophantering och grovsoprummet. Som vi alla vet är kärlen på gatan endast till för mat- och hushållsavfall. Möbler, bråte, stekpannor o.s.v. hör hemma i grovsoprummet. Farligt avfall, målarfärg, kemikalier, kylskåp och tvättmaskiner hör inte hemma i grovsoprummet. Detta medför extra kostnader för föreningen och oss medlemmar i form av specialtömningar. Vad som får och inte får slängas är tydligt uppmärkt.

Fr.o.m. 1/1 2023 blir det även obligatoriskt för alla i Stockholm stad att matavfallssortera, d.v.s. att samla in sitt matavfall separat. Kärl för detta finns redan och avfallspåsar finns att hämta i tvättstugan.

Vidare gällande farligt avfall är det förbjudet att förvara gasol och andra brandfarliga ämnen i källarförråden. Dessa förvaras i lägenheten, företrädesvis på balkongen.

På tal om vacker natur som nyhetsbrevet inleddes med så har ni kanske märkt att buskar försvunnit från våra gårdar. Ni kan vara lugna, detta är helt enligt plan och en del av projekt förbättring utemiljö där delar av den yttre miljön kommer få lite ny karaktär inför hösten. Större insatser kommer ske framåt i tiden.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen, Nipfjället 10