Garageföreskrifter

Garageföreskrifter för Nipfjällsgaraget

 • Alla Troax-grindar ska förses med hänglås – klass 3 eller bygeldiameter minst 10 mm – under hela avtalstiden. Buren skall hållas låst, även när fordon inte är parkerat i buren.
 • Garageplatsen får enbart användas för uppställning av fordon – biltvätt, byte av olja och användandet av elverktyg är ej tillåtet.
 • En omgång däck får förvaras i Troax-buren, om buren är låst. Det är även tillåtet att förvara takräcke och/eller takbox. Inget annat får förvaras i buren.
 • Fordonet ska vara registrerat.
 • Ingen åverkan på fastigheten får göras. Dvs inget får skruvas i taket,
  väggar etc.
 • Ingen åverkan på fastigheten får göras. Dvs inget får skruvas i taket,
  väggar etc.
 • Byte av platser mellan hyresgäster och andrahandsuthyrning är ej tillåtet. Om ny plats önskas, kontakta förvaltare.
 • Parkering förbjuden utanför burarna.
 • Undvik tomgångskörning. Detta gäller även diesel- och bensinvärmare.