VÅRSTÄDNING SÖNDAGEN DEN 10 MAJ 2015 kl. 10.00-ca 14.00

brf_logga
Samtliga boende, både hyresgäster och bostadsrättsinnehavare, är välkomna till årets vårstädning för att snygga upp lite på våra gårdar. Vi samlas söndagen den 10 maj, kl 10.

Kl. 10.00                               Samling utanför tvättstugan

Kl. 12.00-13.00                   Grillkorv och dryck, kaffe

Fortsättning efter pausen beroende på hur mycket det är att göra.

Om du inte kan delta i städningen, kom och ät lite korv.

Vi behöver några som åtar sig att sköta grillningen och att stå för utspisningen. Anmäl ditt intresse till info@nipfjället.se

Väl mötta!

Styrelsen

Det som behöver göras: Planering vårstädning 2015, husen