Vårstädning 2017

VÅRSTÄDNING SÖNDAGEN DEN 7 MAJ 2017!
kl. 10.00-ca 14.00

Påminnelse om vårstädning 7:e maj!

Det är ett bra tillfälle att träffa trevliga grannar, rensa lite på gårdarna och äta lite korv.

Samtliga boende, både hyresgäster och bostadsrättsinnehavare, är välkomna till årets vårstädning för att snygga upp lite på våra gårdar.

Lista på saker som kan göras för ditt hus meddelas senare

  • Kl. 10.00  Samling utanför tvättstugan
  • Kl. 12.00-13.00   Grillkorv och dryck, kaffe

Fortsättning efter pausen beroende på hur mycket det är att göra.

Om du inte kan delta i städningen, kom och ät lite korv.

Vi behöver några som åtar sig att sköta grillningen och att stå för utspisningen. Anmäl ditt intresse till info@nipfjallet.se