Varning för falska ComHem-säljare

Boende i föreningen har drabbats av påstridiga personer som säger sig vara säljare för ComHem och vill titta inne i lägenheten.

Styrelsen vill varna för att dessa troligen inte har med ComHem att göra utan kan vara ute i andra, mindre ädla, ärenden.

Om någon ringer på och säger sig arbeta som säljare för ComHem, kräv legitimation. Och släpp inte in dem i lägenheten.

Meddela gärna styrelsen om ni råkar på dessa.

/Styrelsen