Upptagning av grus 17/4

På onsdag 17/4 kommer vår entreprenör för att ta bort gruset efter vinterns halkbekämpning. Vi vill be er boende att underlätta detta genom att inte parkera på gårdarna under den dagen.

Om det är minusgrader kommer upptagningen flyttas till senare datum.

styrelsen