Status varmvattenproblemet – Fixat?

Uppdatering 2018-09-09: I fredags var en firma på plats och spolade rören. Eventuellt skall detta ha löst problemet med att varmvattnet tagit lång tid på sig. Vänligen återkoppla om problemet kvarstår. Maila  i så fall till info-adressen.

 

Sedan april har hus 84 och 86 haft problem med varmvattnet såtillvida att det krävs dryg minut av spolande för att det ska bli varmt (om inte en granne på samma stam spolat strax innan). Detta problem uppstod efter den totala vattenavstängning en entreprenör gjorde i april.

Det är föreningens uppfattning att problemet ”bara” finns i hus 84 och 86, stämmer det? Om boende i övriga hus vet med sig att varmvattnet tar lång tid på sig (tidvis > 1 minut), kontakta styrelsen.

Föreningen har haft en rörfirma på plats som felsökt och provat en rad åtgärder utan resultat. Så felsökningen måste fortsätta. Styrelsen kan bara beklaga olägenheterna detta medför.