Spolning av avloppsstammar v. 40

Som tidigare meddelats kommer spolning av de horisontella avloppssamlingsledningarna ske. Datum har nu bestämts till v. 40, måndag-onsdag 2018-10-01 – 10-03. Arbetet kommer utföras av Solna Högtrycksspolning AB.

Det är som sagt ingen allmän stamspolning, där de behöver komma in i alla lägenheter för att spola köks- och badrumsavstick, utan det är enbart de stora stammarna under huset som ska spolas. De kommer dock behöva tillträde till de lägenheter som ligger nederst i varje hus. Avisering kommer ske ca två veckor innan.

/styrelsen