Spolning av avlopp

Då det är många som har problem med att få vattnet att rinna ut i köken så har vi i styrelsen har nu påbörjat en upphandling där vi avser spola rent samtliga köksavloppsrör.

Det betyder att om man inte har ett akut behov kan man med fördel avvakta spolningen som antagligen kommer utföras under oktober månad. Självklart måste stopp av akut karraktär omdelbart åtgärdas och felanmälan kan göras till fastighetsägarna jourtelefon. Mvh Styrelsen