Sortering av Matavfall

I samband med städdagen kommer vi förhoppningsvis driftsätta sopkärlen för matavfall, som vi tidigare informerat om.

Anledningen till att det dröjt är att vi har väntat på varmare väder för att få de nya dekalerna på sopkärlen att fästa ordentligt. Men som den uppmärksamme nu kanske upptäckt är alla delaker på sopkärlsskåpen utbytta.

Ett sopkärl per sopskåp avdelas för matavfall.

Mer information kommer delas ut till varje lägenhet, inkl särskilda matavfallspåsar och hållare.

/styrelsen