Snöröjning

Lite information om snöröjningen och halkbekämpningen på föreningens mark.

Bilden visar uppdelningen mellan det kommunen ansvarar för (blått) och vad föreningens entreprenör har ansvar för (rött).

snorojningKommunen skall alltså ta bort snö och sanda på gatan och trottoaren som utgör Margretelundsvägen. Detta på grund av att föreningen upplåter denna till kommunen som gång- och cykelväg.

Vid synpunkter på snöröjning och sandning av den blåmarkerade delen, gör en felanmälan till Stockholms Stad:
https://iservice.stockholm.se/open/TyckTill/Pages/TyckTill.aspx?systemId=synpunktsportalen

Vid synpunkter på snöröjning och sandning på gårdarna, maila till styrelsen: info@nipfjallet.se.

hälsningar

Styrelsen