Senaste nytt med värmejusteringen

Nu är värmejusteringen i stort sätt klar. Vi har en garantiöverlämning och ett kallväderprov kvar. Totalt sätt har vi effektiviserat flödena i vårt värmesystem med cirka 36% då vi har nya cirkulationspumpar och öppnat upp alla justerventiler på elementen. Med de nya termostaterna ska vi ligga på en rumstemperatur på ca 21-22 grader. Det är alltså temperaturen i respektive rum som är intressant och inte om elementet är kallt eller varmt. De nya termostaternas funktion är att automatiskt öppna eller stänga beroende på rumstemperaturen så att värmen är konstant under de kalla månaderna. Värmen som cirkulerar i elementen styrs däremot av yttertemperaturen och är alltså varmare vid minusgrader och så klart något mindre varmt vid + grader.

Styrelsen tackar för ert tålamod då vi råkade utför en del bakslag under entreprenaden. Men på långsikt ska vi ha fått en en jämnare värme i lägenheterna oavsett fastighet eller var i fastigheten ni bor.

Åter en gång tack för ert tålamod och samarbete.