Rutiner vid pantsättning, försäljning och överlåtelse

Information om rutiner vid pantsättningar

Pantsättningshandlingar skickas till (alternativt läggs direkt i brevlådan):

Brf Nipfjället 10
Margretelundsvägen 76
167 36 Bromma

Vi skickar dem sedan vidare till Fastighetsägarna som på föreningens uppdrag  registreringar pantsättningarna, och returnerar ett ex till kreditinstitutet/banken.  Föreningen tar för detta ut en pantsättningsavgift på 1% av gällande prisbasbelopp, per pant, för närvarande 476 kr.

Information om rutiner vid försäljningar och överlåtelse

Överlåtelsehandlingar och ansökan om medlemskap skickas till (alternativt läggs direkt i brevlådan):
Brf Nipfjället 10
Margretelundsvägen 76
167 36 Bromma

Överlåtelsehandlingar kan vara köpekontrakt, bodelningsavtal, dödsbouppteckning eller gåvobrev.

Styrelsen ska godkänna medlemsskapet för den/de som köpt/mottagit gåvan, ärvt etc, och därefter skickar styrelsen handlingarna till Fastighetsägarna, som på föreningens uppdrag uppdaterar medlemsregistret.

Föreningen tar ut en överlåtelseavgift, per överlåtelse på 2,5 % av gällande prisbasbelopp, för närvarande 1190 kr.

Februari 2021