Rutiner vid beställning av extra nycklar

INLEDNING

Föreningen har ett spärrat låssystem för ökad säkerhet. Det innebär att endast den låssmed som föreningen har ett samarbete med kan utföra kopiering/tillverkning av nycklar i låssystemet. Kopiering sker enbart efter beställning från lägenhetsinnehavare i föreningen.

OBS! Om en nyckel försvinner eller tappas bort måste det omgående
anmälas till Alviks Lås AB.

I samband med överlåtelse av bostadsrätt eller byte av hyresrätt får köparen av bostadsrätten eller nya hyresgästen information om hur många nycklar som är utkvitterade av föregående lägenhetsinnehavare.

RUTINER FÖR BESTÄLLNING AV NYCKLAR

1. En beställning skickas till Alviks Lås AB, mail butiken.alvikslas@nokas.com. Tfnnr. 08-25 22 00.

2. Beställningen måste innehålla information om:

  • Beställare (namn, adress, lägenhetsnummer, telefonnummer) och att det är nyckel i Brf Nipfjället 10 som avses.
  • Vilken sorts nyckel som avses (Passerbricka eller lägenhetsnyckel)
  • Önskat antal nycklar/passerbrickor.

3. Alviks Lås AB tillverkar nycklarna.

4. Vid avhämtning krävs giltig legitimation. Nycklar kvitteras ut med namnunderskrift. Fullmakt och giltig legitimation krävs om annan person än lägenhetsinnehavare ska kvittera ut nycklar. Nycklar är en värdehandling. Varje extranyckel kostar 323 kr (uppdaterad 2020-09-17) och betalas vid avhämtning hos Alviks Lås AB.

Alviks Lås AB
Gustavlundsvägen 159
167 51 BROMMA
Tfn: 08-25 22 00   E-mail: butiken.alvikslas@nokas.com
Öppettider: Mån – Tors: 08.00 – 17.00,  Fre: 08.00 – 15.00 (Lunchstängt: 11.00 – 12.00)