Reparation av VVC-system

Föreningen har nu tecknat avtal med Jörgensens Rör AB (https://jorgensensror.se/) om reparation av VVC-systemet där det ansluter till varmvattenrören.

En provlägenhet kommer först åtgärdas, därefter läggs en plan upp för resterande lägenheter. Troligen kommer provlägenheten göras innan julhelgerna, och resterande efter nyår.

Under arbetena i respektive hus kommer kortare och eventuellt längre vattenavstängningar under dagen behöva göras, men vattnet kommer alltid att slås på efter arbetsdagens slut. I de lägenheter som arbetena utförs kommer i möjligaste mån lämnas i sådant skick att WC och bad/dusch kan användas efter varje arbetsdags slut. Samma gäller köket.

Närmare information kommer inom kort.

/styrelsen