Reparation av VVC-system start 13/1

Som tidigare meddelats kommer föreningen låta utföra reparationer på det så kallade VVC-systemet (varmvattencirkulation).

De lägenheter som entreprenören behöver tillträde till är de som ligger näst högst upp i varje hus.

Tidplan enligt nedan.