Problem med varmvattensystemet

Uppdatering 2018-04-28: Problemen med varmvattnet kvarstår i hus 84 och 86. Felsökning fortsätter.

Uppdatering 2018-04-09: Problemen med varmvattnet kvarstår trots byte av pump. Felsökning fortsätter.

Med anledning av problemen med varmvattnet, kommer varmvattencirkulationspumpen i undercentralen bytas fredag 2018-04-06.

Det har rapporterats från ett antal av husen att det är problem med varmvattnet. Man får spola väldigt länge (> 30-40sek) för att det ska komma varmt vatten.

Detta är felanmält och felsökning pågår.

/styrelsen