Problem med Internet via fiber 2018-03-13 – Löst 2018-03-13

Felet skall ha blivit lagat vid lunchtid idag tisdag 13/3. Problemet låg centralt hos kommunikationsoperatören Zitius och drabbade stora delar av deras nät i Stockholm. 

Internetförbindelsen via vår fiber har gått ner. Det är felanmält till föreningens kommunikationsoperatör Zitius, men vi uppmanar er som har abonnemang som nyttjar fiberförbindelsen att ni även felanmäler till era respektive internetoperatörer.