POLICY FÖR MATNING AV FÅGLAR

POLICY FÖR MATNING AV FÅGLAR

Inom Brf Nipfjället är det inte tillåtet att mata fåglar på den egna balkongen, fönsterbrädor eller på uteplatser.

Det är ej heller tillåtet att hänga upp, eller lägga ut fågelmat på föreningens gemensamma mark, varken på gräsmattor, i buskage eller i skogspartierna.

Skälet till detta är att fågelmaten kan dra till sig alltför stora fåglar liksom skadedjur som möss, råttor och sorkar med påföljande problem.

 

Styrelsen för BRF Nipfjället 10

Traneberg 24 februari 2015.