Planerat avbrott på Internet via fiber

Uppdatering 2018-05-08: ”Vi har under natten kunnat göra delar av det planerade arbetet. Vi kommer därför att nyttja reservdagen 2018-05-15 00:01 – 06:00 för att göra klart resterande.”

Meddelanden från kommunikationsoperatören Zitius som levererar internettjänsten via fiber till föreningens lägenheter
Info till kund  /  Zitius NOC
Vi kommer att göra ett planerat arbete på central utrustning i vårt nät. Kortare avbrott kan förekomma under tiden för arbetet.  2018-05-08 00:01 – 06:00 är primär tid för arbetet. Reservdag: 2018-05-15 00:01 – 06:00.