Påminnelse om stamspolning – Uppsamlingsheat!

Solna Högtrycksspolning AB kommer att ha ett uppsamlingsheat 2016-10-06 för de som inte var hemma när de var här och spolade.

Berörda lägenheter skall ha fått särskild avisering om detta

——-

Stamspolning genom Solna Högtrycksspolning försorg påbörjas 2016-09-05, se utskick lämnade i brevlådorna!

Spolningen är planerad enligt följande:

Margretelundsvägen 76:  2016-09-05 – 06
Margretelundsvägen 78:  2016-09-07 – 08
Margretelundsvägen 80:  2016-09-09 /12
Margretelundsvägen 82:  2016-09-13 – 14
Margretelundsvägen 84:  2016-09-15 – 16
Margretelundsvägen 86:  2016-09-19 – 20

Underlätta och snabba upp arbetet genom att plocka ur skåpet under diskhon och eventuella skåp under tvättställ i badrum/WC, så de kommer åt avloppet.