OVK genomförd och godkänd

Hej alla medlemmar,
OVKn är nu godkänd för föreningen.
Detta betyder att alla boenden nu har godkända och fungerande fläktar samt ventilation.
Vi i styrelsen har uppdaterat och förtydligat i handboken att förutom att medlemmar inte får installera icke godkänd spisfläkt eller på annat sätt förstöra ventilationen, även förtydligat att om en medlem förstör ventilationen trots detta får medlemmen själv stå för kostnaden att återställa ventilationen till godkänt läge.