Öppningen av Nipfjällsgaraget framskjuten en vecka, till 2018-03-26

Beklagligt nog måste öppningen av Nipfjällsgaraget skjutas en vecka framåt, till måndag 2018-03-26.

Detta på grund av att ett antal punkter bl.a. gällande ventilationen underkändes på slutbesiktningen.

Start av debiteringen av hyran för de som tecknat avtal kommer senareläggas motsvarande tid.

Trots att garaget nu öppnar en vecka senare, vill vi ändå be er att inte låsa burgrindarna under första veckan, fram till och med skärtorsdag  29/3, så att entreprenören kan komma åt att åtgärda restpunkter.

Styrelsen för Brf Nipfjället 10 kan bara beklaga det inträffade.