Omstrukturering av hemsidan

En viss omstrukturering av hemsidan pågår.

Det är framförallt den statiska informationen, såsom handböcker, stadgar, årsredovisningar och liknande, som nu flyttats och samlats under ett eget menyval – Dokument och information. (se bild). Det blir förhoppningsvis lättare att hitta när det är samlat på ett ställe.

doku

Vissa omflyttningar av de andra elementen på sidan kan nog komma att ske också.