Nytt avtal för P-övervakning

Vi påminner om att från idag, 2019-08-01, har föreningen tecknat ett avtal för P-övervakning av föreningens mark. Det är numera Q-Park som sköter lappningen av felparkerade motorfordon.

Styrelsen vill i samband med detta påminna om att det inte är tillåtet att parkera på föreningens mark, annat än på markerade platser (=garaget). Det är tillåtet att parkera upp till ca 15 minuter för lastning och lossning, men inte mer (=samma regler som gällt även innan).

Övervakningen kommer vara med intensifierad jämfört med tidigare. Detta på grund av att föreningen haft/har problem med ett fåtal notoriska felparkerare.