Nyöppning av Nipfjällsgaraget

Planen att garaget skall öppnas 2018-03-19 ligger fortfarande fast. Se http://www.nipfjallet.se/?p=848

Det finns emellertid alltid en liten risk att något oförutsett inträffar i slutspurten alternativt att något upptäcks under slutbesiktningen som gör att garaget inte får öppnas som tänkt på måndag. Om detta skulle inträffa kommer vi göra allt för att försöka kommunicera ut detta via de kontaktuppgifter vi har, så fort som möjligt.

Även om garaget öppnar på måndag kommer vi be er att inte låsa grindarna under första veckan, fram till den 23/3, så att entreprenören kan komma åt att åtgärda restpunkter och eventuella anmärkningar från besiktningen.

Styrelsen