Nyhetsbrev vintern 2018

Nu är det december igen, julhelgerna står för dörren och styrelsen skickar här ut årets fjärde och sista nyhetsbrev. Vi vill samtidigt önska alla boende en God Jul och Gott Nytt År!    

Brandskydd

Brandskyddet är en återkommande punkt i våra nyhetsbrev vid jul. Vi vill påminna om att se över funktionen på alla brandvarnare, byta batterier på dem och trycka på testknappen. Eftersom vi numera har mer elektronik än tidigare i våra hem, är rekommendationen att ha en brandvarnare i varje rum. Tänk också på att se till så att laddningssladdar inte är skadade och att inte ladda din elektronik på natten.

Det är också viktigt att vara på sin vakt när fler levande ljus tänds och att aldrig lämna tända ljus oövervakade då det inte tar många minuter för en eld att få fart.

Vi vill också påminna om att det råder nolltolerans mot att använda trapphusen som förvaringsplats eftersom trapphusen är räddningstjänstens insatsväg och de boendes utrymningsväg och dessa behöver därför vara fria från hinder. På vår hemsida www.nipfjallet.se finner ni mer information i till exempel handböckerna.

Underhåll och renovering i föreningen 2019   

Föreningen kommer under 2019 lägga fokus på att ersätta det så kallade VVC-systemet. VVC-systemet gör så att lägenheterna får varmvatten snabbare, genom att hålla det i cirkulation. De dedikerade VVC-rören är i dåligt skick och har sprungit läck ett par gånger. Föreningen kommer behöva tillträde till de lägenheter där VVC-röret ansluter till varmvattnet, vilka är de översta lägenheterna i varje hus. Dessa kommer aviseras i särskild ordning.

Den tidigare planerade och aviserade omkittningen av fönster skjuts på framtiden.

Kompostering

I strävan att öka föreningens miljöarbete kommer ett av sopkärlen i varje sopskåp bytas ut för sortering av matavfall. Stockholm avfall har meddelat att hämtning av avfallet sker veckovis men att tätare hämtning även är möjligt.

Nycklar

Priset för nycklar hos Alviks lås har höjts sedan november och de kostar numera 240:- styck.

Mata fåglar

Vi vill också passa på att be er att inte mata fåglar på balkonger, uteplatser eller på föreningens mark. Fågelmaten drar till sig skadedjur, såsom möss, råttor och sorkar, och dessa vill vi såklart inte få in i vårt område.

Snöröjning och halkbekämpning

Kommunen och Bostadsrättsföreningen ansvarar tillsammans för snö- och halkbekämpning av vår boendemiljö. Kommunen ansvarar för att ta bort snö och sanda själva gatan Margretelundsvägen inklusive trottoaren. Bostadsrättsföreningens entreprenör ansvarar för att ta bort snö och sanda på övriga ytor, som exempelvis gårdarna. Snöskyfflar kommer att placeras ut i varje trapp, i fall det skulle behövas. Om du har synpunkter på kommunens snöröjning & sandning, felanmäl direkt på Stockholms Stads hemsida.

Om du i fortsättningen vill ha nyhetsbrevet digitalt så informera oss om det genom att skicka ett mail till info@nipfjallet.se.