NYHETSBREV VÅREN 2021

Här kommer årets första nyhetsbrev och vi vill börja med att ta upp årets viktiga datum för vår förening. Boka redan nu in årsstämman som kommer att vara söndagen den 13 juni på Scandic Alvik. Motioner ska inkomma till styrelsen senast den 16 maj. Ett annat viktigt datum att boka in är söndagen den 9 maj, då vi har den gemensamma städdagen som precis som förra året kommer att anpassas utifrån situationen med covid -19. Listor på vad som behöver göras kommer att sättas upp vid portarna och var och en kan sedan själv bestämma om och när under dagen det passar att gå ut och utföra en syssla. Till städdagen kommer en liten container att beställas som alla boenden kan använda om man har saker som ska kastas. 

Förlängning av portkod

Nuvarande förlängning av portkod gäller till och med 31 mars och styrelsen har beslutat att förlänga portkoden till och med 2021-08-31. 

Omkittning av fönster under 2021

Omkittning av fönsterna i hus 86 gjordes under förra året och styrelsen har beslutat att omkitta resterande fastigheter detta år. Styrelsen har fått flera mejl med frågor om hur utförandet av arbetet kommer att ske utifrån risken för smittspridning och då många arbetar hemma. Information om detta finns på hemsidan och har även lämnats i brevlådan till alla berörda fastigheter. 

Grovsoprummet

Styrelsen vill påminna om att i grovsoprummet endast slänga det avfall som är avsett för detta och i de kärl som finns uppställda. Det finns information om vad som kan slängas i grovsoprummet på insidan av dörren. Övrigt avfall slängs i sopskåpen (hushållssopor och matavfall), sopsorteras (staden har sopssorteringsstation på Vidängsvägen) eller vid återvinningscentralen i Bromma (Stockholm vatten och avfall, SVOA, har upphämtning några gånger per år vid Vidängsplan, information om detta finns på Stockholms stads hemsida).     

Störningsjouren

Föreningen är medlemmar i Svenska Störningsjouren och information med kontaktuppgifter finns på anslagstavlan i varje port. Vänd dig i första hand till din granne vid störningar och för en dialog om störningarna och kontakta jouren först vid stora problem och när störningarna inte upphör trots tillsägelse. Varje utryckning av störningsjouren kostar föreningen 3.600:-

Vänliga hälsningar styrelsen