Nyhetsbrev våren 2020

Här kommer årets första nyhetsbrev och vi vill börja med att ta upp årets viktiga datum för vår förening. Boka redan nu in årsstämman som kommer att vara söndagen den 26 april klockan 19.00 i Alviks kulturhus, lokal Mossen. Kallelse till stämman kommer att skickas ut inom kort. Ett annat viktigt datum att boka in är söndagen den 10 maj, då vi har den gemensamma städdagen som i vanlig ordning avslutas med korvgrillning. Till städdagen kommer en liten container att beställas som alla boenden kan använda om man har saker som ska kastas. 

OBS! Med anledning av den pågående smittspridningen i Stockholm, kommer sannolikt datumet för stämman skjutas fram minst en månad. Detsamma kan även komma gälla städdagen. Mer info om detta kommer anslås i entréerna.

Vinterförvarade cyklar
För dem som har lämnat in sina cyklar för vinterförvaring är det utlämning av cyklarna söndagen den 29 mars kl 15.00. Cyklarna hämtas vid undercentralen på baksidan av hus 82. 

Såld hyresrätt
Styrelsen har beslutat att ombilda en av föreningens hyresrätter till bostadsrätt, efter att hyresgästen avflyttat. Lägenheten som var på 62 kvadratmeter såldes till ett pris av 3.000.000:- Vi hälsar den nya medlemmen välkommen till föreningen!

Sortering av matavfall
Styrelsen har vid flera tillfällen blivit kontaktad av Stockholm Vatten och Avfall som har haft synpunkter då det varit avfallspåsar som hamnat utanför sopkärlen eller i fel kärl och då det generellt varit ofräscht vid sopkärlen vilket medför en risk för att skadedjur kommer. Hjälp oss att undvika detta genom att kontrollera lite extra att dina sopor hamnar rätt.    

Energideklaration
En förnyad energideklaration har utförts och husen har fått klass E, vilket är normalt för hus som är byggda på 1980-talet. 

Com Hem
För de som har abonnemang via Com Hem låter de hälsa att de kommer att stänga av sin analoga TV-tjänst 2020-05-26. Efter detta datum kommer enbart utbud via digitala TV-boxar finnas och Com Hem Play. För mer info kontakta Com Hem direkt (styrelsen har ingen mer info); https://www.comhem.se/tv/digitalisering.

Vänliga hälsningar styrelsen