Nyhetsbrev våren 2018

Allmän information från styrelsen

Årsstämman ägde som vanligt rum i slutet av april. Två nya ledamöter valdes in i styrelsen, 

En stor punkt på stämman var redovisningen av garagerenoveringen, som nu äntligen avslutats. Enstaka punkter kvarstår som anmärkningar men vi hoppas de ska klaras av så fort som möjligt. Se vidare information i separat punkt.

Vi har också många punkter kvar på listan över vad vi vill göra för att få det trevligare i vår förening, men tyvärr tar ofta “tråkiga” underhållsåtgärder fokus från detta, inte minst ekonomiskt.

Nuvarande styrelse:
Mattias Häggquist, ordförande
Lovisa Stenbäcken-Stjärnlöf, vice ordförande
Therese Pomares Lindé, kassör
Camilla Ödquist, sekreterare
Henrik Zachrisson, ledamot
Tommy Engqvist, ledamot

Suppleanter:
Erika Hed, Madeleine Danielsson, Robert Assfahany

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN, PERSONUPPGIFTER
Den nya Dataskyddsförordningen träder i kraft 25:e maj. Med anledning av detta följer här ett kort referat om vad som gäller:

Föreningen håller medlems- och hyresgästbaserade register i form av medlems-/hyresgästförteckning, och pantregister samt avtal och handlingar för boendet, såsom för överlåtelse, medlemskap och för part, medlem och/eller lägenhet, specifika förhållanden och är därmed personuppgiftsansvarig. I tillägg till detta även Ändamålet med registrering av eventuella personuppgifter är för att kunna genomföra aktuella uppdrag mellan medlem och förening. Behandlingen av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningens regler. Utlämnande av personuppgifter enligt ovan (och enligt avtal) kan göras till personuppgiftsbiträden såsom mäklare och finansinstitut när detta är påkallat, såsom för överlåtelse och vid pantförskrivning samt vidare till myndigheter och revisorer samt avtalade förvaltare av föreningens uppdrag och administration.

VARMVATTEN
Som nämndes vid stämman har föreningen drabbats av allt för många vattenläckor den senaste tiden. Det har varit det så kallade VVC-systemet som sprungit läck. VVC står för Varmvattencirkulation och gör så att varmvattnet cirkuleras så att man inte behöver spola så länge innan det blir varmt. Det är denna konstanta cirkulation som eroderat sönder dåligt bockade kopparrör. En annan konsekvens av senaste läckan i mars är att den entreprenör som skulle laga läckan i onödan stängde av vattnet för hela föreningen, istället för det aktuella stammen. Detta fick i sin tur till följd att VVC-systemet i åtminstone hus 84 och 86 inte fungerar. Felsökning pågår fortfarande gällande detta.

Styrelsen avser se över en lösning för VVC-systemet så vi inte ska drabbas av den här typen av problem framöver.

LARM FÖR ATT UPPTÄCKA VATTENLÄCKOR
Det finns larm att köpa för att upptäcka vattenläckor. Det placeras under diskbänken i närheten av rör och ger en hög signal ifrån sig om den upptäcker en vattenläcka. Ett sådant larm går att köpa på till exempel på Clas Ohlsson.

FÖRRÅD
Många av lägenhetsförråden är fyllda upp till taket med saker. Styrelsen vill uppmana er att se över om något kan städas bort. Detta av två anledningar:

  • För det första går många vattenledningar i taket till förråden. Om ett rör skulle springa läck inne i ett förråd behöver jour-montör omedelbart tillträde för att reparera. Om första halvtimmen behöver ägnas att städa ur förrådet finns risk att skadan förvärras förvärras.
  • Den andra anledningen gäller specifikt förråden i hus 82 och 76 som utgör skyddsrum. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) skall besiktiga alla skyddsrum minst en gång vart 10:e år och det är troligen längre tid sedan än så sedan en besiktning genomfördes hos oss, vilket innebär att det snart kan vara dags. Vid besiktning behövs möjlighet att besiktiga väggar, utrustning och annat som idag befinner sig inne i lägenhetsförråden. Detta kan få till följd att vissa förråd behöver tömmas för att inspektion ska kunna ske.

UTEMILJÖ
Föreningen har haft sin årliga städdag. Till denna köptes redskap anpassade för barnen, så att även de kunde vara med och kratta och räfsa. Vi vill passa på att tacka er som var med på städdagen för er insats till en trevligare boendemiljö.

FACEBOOKGRUPP FÖR BRF NIPFJÄLLET 10
En medlem i föreningen har skapat en Facebookgrupp för den intresserade. Här går det att interagera med sina grannar, till exempel be om råd för uppsnyggning av lägenheter, erbjuda prylar som skänkes eller säljes och annat intressant som kan gagna grannar emellan. Sök på Brf Nipfjället 10 (se till att du söker på grupper)och be om att få gå med i gruppen.

STÄLLA UPP PORTEN
Vi har noterat kvastar och andra attiraljer användas för att ställa upp porten då skrymmande föremål skall bäras in/ut, eller matkassar bäras in. Ett tips är att det finns en liten strömbrytare för att göra detta. Knappen inringad i bilden nedan har tre lägen. 0 = Dörröppnare urkopplad (mittenläget); I = Dörröppnare tillslagen (knappen på in- och utsidan av porten); II = Dörren ställer sig i öppet läge tills knappen ställs på I igen. Normalt ska den stå i läge I. Säkerställ därför att knappen återställs till I om ändring av läget görs.

GARAGERENOVERINGEN

Garaget är äntligen, i princip, klart och öppet för hyresgäster igen. Vissa har haft problem med handläggningen av avtalet för garageplats, samt att få byta plats. Fastighetsägarna har tagit fram en tillfällig lösning, som innebär att vi kan skicka in våra förfrågningar till kundtjänst istället för till hyreshandläggaren. Brev kring detta kommer skickas ut till alla befintliga hyresgäster. Vi hoppas ni alla får en plats ni är nöjd med och vi arbetar vidare med att få till ett bättre arbetssätt med dem.

Vänliga sommarhälsningar önskar Styrelsen för Brf Nipfjället 10