NYHETSBREV SOMMAREN & HÖSTEN 2021

Sommar kom, hösten kom, vintern kommer väl så småning om. Hoppas ni alla haft det fint i
värmen! Nu blickar vi framåt mot en mysig höst.

Träffpunkt styrelsen
Tisdag 12/10 kl. 18.00-19.00 kommer styrelsen befinna sig på gården vid hus 78.
Välkomna förbi med era frågor , synpunkter , önskemål eller liknande. Ni kan självklart
fortsättningsvis höra av er antingen via mail till info@nipfjallet.se eller i någon av brevlådorna
i tvättstugan eller vid hus 76.


Förlängning av portkod
Nuvarande portkod förlängs t.o.m. 31/12.

Fönsterrenovering
Omkittning av fönster slutförs under hösten 2021. Kommentarer , klagomål och
garantiärenden framförs till styrelsen. Detta görs antingen via mail eller i någon av
brevlådorna.

Garage
Garaget kommer maskinsopas 29/9 kl. 08.00-09.00. Du sopar din egen plats då vi ej har
tillgång till dessa. Se till att gruset hamnar minst 50 cm från buren så maskinen kommer åt.
Sopborstar kommer placeras ut i garaget dagarna innan.

Styrelsen vill i samma veva påminna om att din garageplats alltid ska vara låst med hänglås
oavsett om fordonet står på sin plats eller ej.

Utemiljö
Än har vi förhoppningar om några fina grillkvällar kvar på året. Hus 86 får en ny grillplats
som självklart kan nyttjas av samtliga.

Styrelsen vill poängtera att sopkärlen för matavfall endast är till för just komposterbart
matavfall. Hushållssopor hör till hushållssopor osv . Detta är tydligt uppmärkt respektive kärl.

Stamspolning
Full stamspolning genomförs V .40-41. Ytterligare information kommer från Fastighetsägarna
inom kort.

TV-utbud
Com Hem, numera T ele2, har meddelat att TV6 utgår i Grundutbudet och ersätts av TV-10.
Mer information kommer kommuniceras ut via kanalplatsen när TV6 utgår . Inga avgifter eller
andra kanaler kommer ändras eller påverkas av förändringen.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen, Nipfjället 10