Nyhetsbrev sommaren 2020

Det blev i år, utifrån situationen med covid-19, en lite annorlunda städdag. Trots detta, blev det en hel del gjort och den permanenta grillen utanför hus 80 finns nu på plats för alla att använda. Vi gjorde också rent på gårdarna, underhöll utemöblerna och tog bort några trasiga möbler med mera. Ett tack till alla som hade möjlighet att hjälpa till på städdagen!

Årsstämman, som var den 7 juni, blev också annorlunda med färre deltagare på plats men också möjlighet att närvara via länk. Informationsmötet som brukar vara direkt efter stämman ställdes i år in. Årsstämman beslutade att godkänna att föreningen upphandlar en entrepenad för installation av värmeåtervinningssystem till våra sex hus. Detta genom att värmebatterier sätts in i fläktrummen och återvinner den värme som skickas ut genom ventilationen. Investeringen ska enligt beräkningar betala sig efter åtta år. 

Omkittning av fönster i alla lägenheter i hus 86 är igång sedan ett par veckor och planeringen är att en fastighet per år åtgärdas och att nästa hus som omkittas blir hus 84, där fönsterna omkittas år 2021, och året efter det hus 82, och så vidare. 

Ett av sommarens åskväder ledde förmodligen till att passersystemet gick sönder i två portar och en central och flera dörrkort fick bytas ut. Nu, i mitten av juli, har vi fått information om att det är problem med den automatiska dörröppningen i två andra portar och synpunkter har kommit till styrelsen om att det har tagit lång tid innan Alviks lås (dit felanmälan ska göras) har åtgärdat problemen. Styrelsen har haft kontakt med Alviks lås angående detta och kommer efter sommaren att ha en fortsatt dialog med dem.    

Vi vill också passa på att önska er alla en fortsatt skön och avkopplande sommar!

Styrelsen