Nyhetsbrev Sommaren 2018

Sommaren och värmen är här och vi i styrelsen skickar nu ut sommarens nyhetsbrev till er hyresgäster och bostadsrättsinnehavare i Nipfjället 10 med aktuell information. Vi vill också passa på att önska er alla en riktigt skön och avkopplande sommar!

Allmän information från styrelsen

För de som önskar skickar vi ut nyhetsbrevet via mejl istället för i brevlådan. Om du hellre vill få brevet via mejl och inte redan anmält det kan du lämna en lapp i någon av föreningens brevlådor, utanför hus 76 eller i tvättstugan, med dina kontaktuppgifter och meddelande om att du vill ha nyhetsbrevet via mejl.

För att öka möjligheten för alla boenden i föreningen att ta del av styrelsens arbete lägger vi nu ut ett sammandrag/referat från styrelsemötena på föreningens hemsida.

Flera av våra cykelförråd är fulla och av den anledningen är det viktigt att du plockar undan cyklar som inte används eller inte är i brukbart skick från förråden. En rensning av förråden görs årligen.

Ekonomi

Två av föreningens lån har förfallit och bundits om hos Nordea:

  • 5 000 000 kr har bundits om på 4 år till en ränta på 1,20 % (tidigare bundet på 3 år med ränta 1,20 %).
  • 5 544 667 kr har bundits om på 3 månaders rörlig STIBOR, bundet under 1 år med en ränta vid bindningstillfället på 0,58 % (tidigare samma bindningsform med en avslutande ränta om 0,527 %).

Garaget

Det administrativa arbetet kring garaget har fortfarande en del brister och vi ligger på Fastighetsägarna, FÄ, för en förbättring. Enligt de nya rutinerna lämnar ni in era önskemål om plats till deras kundtjänst via mail, om ni upplever brister kring detta ber vi om återkoppling, så vi kan ta det vidare med dem. En läcka i troligen ett rör har upptäckts i taket längst ner i entré-rampen. Felsökning pågår kring vad som kan orsaka läckaget.

Stamspolning

Runt månadsskiftet september/oktober planeras en spolning av de horisontella samlingsledningarna i våra avloppsstammar. Det är med andra ord inte en total stamspolning där entreprenören (Solna Högtrycksspolning) även spolar köks- och badrumsavsticken i varje lägenhet, vilket gjordes för två år sedan. Emellertid kommer entreprenören behöva tillträde till de lägenheter som ligger nederst i varje hus. Dessa kommer aviseras i särskild ordning.

Tvättstugan

På förekommen anledning: Det är inte tillåtet att tvätta mattor i de vanliga tvättmaskinerna i tvättstugan. Tvättmaskinerna förstörs när mattor tvättas i dessa. Mattor och andra liknande grövre eller tyngre textilier ska tvättas i grovtvättmaskinen. Tvättmaskin nr 4 är för närvarande ur funktion p.g.a. havererat lager och väntar på reparation (kommer landa på minst 16000-18000:-).

Renoveringar

Styrelsen vill påminna om de regler som gäller vid renoveringar och andra arbeten i bostadsrätter. Dessa framgår av handboken, som kan laddas ner på hemsidan. Det vi bland annat vill trycka på är de tider som bullrande arbete får förekomma- kl. 8-18 vardagar och kl. 10-16 helger, samt att grannarna skall underrättas om ett mer omfattande arbete startas. Under pågående renovering får byggmaterial inte förvaras i trapphusen. Anlitar ni entreprenör måste ni som beställare meddela entreprenören vad som gäller.

Respons på enkät om grillplats

Resultatet från Grillplats-enkäten (en permanent iordningställd grill på ytan ovanför 80:an) var 17 röster för och 6 emot. Eftersom det var så låg svarsfrekvens kommer nog styrelsen ta upp detta till beslut på kommande föreningsstämma.

Varma sommarhälsningar från styrelsen