NYHETSBREV NR 2 – 2016

brf_logga

Så är det återigen dags att summera innevarande år. Det kanske mest minnesvärda måste väl vara att vi nu har möblerat och invigt föreningens gästlägenhet. Äntligen finns den på plats och redo för att nyttjas. Ett verkligt lyft för föreningen. Se nu till att använda den så mycket ni kan. Vi har även fått våra trapphus uppfräschade under året. Det var efterlängtat men det slutar inte där. Vi kommer att satsa på att göra entréerna ännu mer inbjudande och att trapphusgolven golven rengörs och poleras.

Det har även varit större omsättning av lägenheter än vanligt under året. Nio lägenheter har bytt ägare och vi välkomnar våra nya medlemmar.

Sist men inte minst måste vi självklart nämna att vi äntligen kommit igång med garagerenoveringen. Samtliga hyresgäster är nu uppsagda och senast sista februari ska garaget vara helt tömt på fordon och annan utrustning. Upphandlingen för renoveringsarbetet är i full gång och nästa steg är att utvärdera de anbud som har lämnats. Med de orden vill vi i styrelsen tacka er för det förtroende vi fått och nu vill vi att ni ska få en skön och avkopplande julledighet och vi önskar er samtidigt ett Gott Nytt År.
Brandskydd
Detta är en ständigt återkommande punkt i våra jul nyhetsbrev. Den är mycket viktig och därför vill vi återigen upprepa följande. Det handlar om hur vi ska se över funktionen på våra brandvarnare. Det handlar också om att vara på sin vakt när fler levande ljus tänds. Ganska självklara uppmaningar men det skadar inte att upprepa dem.

  • Tänk på att aldrig tända ljus som står oövervakade. Det tar inte många minuter förrän en eld får fart.
  • Se över era brandvarnare så att de verkligen fungerar. Tryck på testknappen.
  • Se även till att laddningssladdar inte är skadade och att inte ladda din elektronik på natten.

Ni vet väl också att det råder nolltolerans mot att använda trapphusen som förvaringsplats eftersom trapphusen är räddningstjänstens utrymningsväg och behöver därför vara fria från hinder.

TV- och Bredbandsuttagen
Vi vill påminna om att uttagen till TV som ska finnas i varje lägenhet inte får kopplas ur eller tas bort, eftersom detta med stor sannolikhet riskerar påverka signalen till
resten av lägenheterna i huset. TV-uttaget via fastighetens centralantenn ger möjlighet att ta emot marksänd TV (Boxer).

uttag

Uteplatser
Arbetet med att ta fram ett avtal som reglerar nyttjande av uteplatser för de lägenheter som ligger i anslutning till markyta har fortskridit under året. Anledningen till detta har varit att fram tills nu har ingen markyta tillhört lägenheten och olika lägenheter har disponerat ingen eller viss yta som uteplats.

Syftet med arbetet är att skapa gemensamma regler kring vilken yta som föreningen kan upplåta för uteplats samt hitta gemensamma förhållningsregler kring hur den får nyttjas. Syftet är även att skapa ett enhetligt intryck av uteplatserna.

Avtalet som nu tecknas med boende innebär att en begränsad yta i direkt anslutning till balkongen kan nyttjas för uteplats under förutsättning att vissa förhållningsregler uppfylls. Om avtalet inte efterlevs kan rätten till att disponera ytan sägas upp av föreningen. Boende kan nu också välja att bygga altan på en anvisad och begränsad del av ytan efter att ansökan har gjorts till styrelsen. Har ni frågor om vad som gäller för nyttjande av uteplats? Kontakta styrelsen på info@nipfjallet.se.

Tvättstuga
Tvättstugan har under året fått ny belysning i form av rörelsestyrda LED-armaturer. De gamla armaturerna höll på att falla sönder, så det gick många gånger inte att byta ljuskälla i dem. Vi har även bytt torkskåpen p.g.a. att de gamla torkskåpen börjat nå slutet av sin tekniska livslängd. Vi vill även passa på att be er som nyttjar tvättstugan att respektera den bokade tiden och se till att vara färdig före nästa tvättid. Tid som har bokats men inte använts under första halvtimmen får övertas av annan. Kom även ihåg att stänga fönstren efter er, efter ni tvättat och torkat klart.

Gästlägenheten
Invigningen av gästlägenheten skedde innan sommaren och redan nu är den nyttjad mer än vi kunde hoppas på. Vi har fått många tips på förbättringar som vi i dagarna kommer att genomföra och gästlägenhet version 2.0 finns nu tillgänglig att hyra. Vi uppmanar alla att även i fortsättningen lämna förslag till ytterligare förbättringar. Information om tillvägagångssätt finns att hämta på föreningens hemsida.

Snöröjning och halkbekämpning
Det är kommunen och föreningen som gemensamt ansvarar för snö- och halkbekämpning av föreningens ytor. Vi upplåter den del av Margretelundsvägen inkl. trottoaren som tillhör föreningen, till kommunen som ansvarar för att ta bort snö och sanda dessa delar. Föreningens entreprenör ansvarar för röjning på övriga ytor.

snorojning

Vid synpunkter på kommunens snöröjning och sandning, gör en felanmälan till Stockholms Stad:
https://iservice.stockholm.se/open/TyckTill/Pages/TyckTill.aspx?systemId=synpunktsportalen

Vid övriga synpunkter: info@nipfjallet.se.

Viktiga datum

Årsmöte: 2017-04-23
Vårstädning: 2017-05-07

God Jul &
Gott Nytt År!
Önskar Styrelsen
Nipfjället 10