NYHETSBREV NR 2 – 2015

Sent om sider kommer här ”Julbrevet”, Nyhetsbrev 2 – 2015 även här på hemsidan. Så i synnerhet själva julhälsningen är något inaktuellt vid det här laget. Ber om ursäkt för dröjsmålet.

Nu är det snart jul igen vilket verkar kanske märkligt med tanke på rådande väder. Det är dags att summera 2015. En del har hänt men inte alls så mycket som vi hade tänkt oss. Garagerenoveringen kunde inte genomföras under året och trapphusrenoveringen skjuts till första kvartalet 2016. Med andra ord så kommer desto mer att hända 2016. Vi hann däremot ordna med en del annat. Träden har gallrats och vi har börjat med att fixa till utomhusmiljön till exempel. Mer information om vad som hänt under året finner ni nedan.

Vi i styrelsen tackar er för det förtroende ni givit oss och nu vill vi att ni ska få en skön och avkopplande julledighet och vi önskar er samtidigt ett Gott Nytt År.

BRANDSKYDD
Återigen vill vi upprepa vad vi informerat er om i tidigare julbrev. Det handlar om hur vi ska se över funktionen på våra brandvarnare. Det handlar också om att vara på sin vakt när fler levande ljus tänds. Ganska självklara uppmaningar men det skadar inte att upprepa dem. Tänk på att aldrig tända ljus som står oövervakade. Det tar inte många minuter förrän en eld får fart. Se över era brandvarnare så att de verkligen fungerar. Tryck på testknappen. På grund av att vi numera har mer elektronik än tidigare i våra hem, är rekommendationen att ha en (1) brandvarnare i varje rum. Se även till att laddsladdar inte är skadade och att inte ladda din elektronik på natten.

En brandvarnares livslängd är 8-10 år under förutsättning att man servar den och byter batteri. 14,4 ggr per dygn startar en brand i Sverige p.g.a. den mänskliga faktorn, att man har glömt bort levande ljus. Flest bränder sker på söndagar. År 2014 omkom 78 människor i bränder, bara i Sverige. Brandvarnaren räddar liv!
Vi förutsätter givetvis att ni vet att nolltolerans råder mot att använda trapphusen som förvaringsplats eftersom trapphusen är räddningstjänstens utrymningsväg och behöver vara fria från hinder. I det sammanhanget vill vi uppmana er att besöka vår hemsida www.nipfjallet.se. Där kan ni till exempel finna de uppdaterade handböckerna.

Garagerenovering
Efter ett års försening kommer nu verkligen garaget att renoveras. Vi har anlitat företaget Grontmij att hjälpa oss med att ta fram underlag för att vi ska kunna göra en korrekt upphandling. Vi kommer att se över alla delar av garaget, allt från eldistributionen, ventilationen, golv, till tak, väggar m.m. Vi ser verkligen framåt att detta nu äntligen ska ske och allt eftersom arbetet fortskrider kommer vi att lämna ytterligare information till medlemmar och hyresgäster.

Trapphus
Vid senaste styrelsemötet beslutade vi att snarast efter årsskiftet genomföra ytskitsrenovering av trapphusen. Det handlar om att måla om och försköna intrycket. Vi kommer även att byta ut inomhusbelysningen. Planen är att allt ska vara klart redan under första kvartalet 2016.

Miljörum
Styrelsen har påbörjat ett projekt för att se över form och funktion för det som idag kallas grovsoprummet. En idé är att förändra funktionen så att vi kanske kan döpa om byggnaden till Nipfjällets Miljörum.

Tills vidare är det ett grovsoprum och när det är dags för er att slänga julgranen är det bästa sättet att såga ner den inne lägenheten och lägga den i en papperssäck. Sedan kan du lägga säcken i en av containrarna i återvinningsrummet. Lägg säcken i en av containrarna och INTE på golvet.

Ny bom
Styrelsens uppfattning är att bommen mot nedre delen av Margretelundsvägen inte uppskattas av alla som passerar den. Den fyller dock en viktig funktion att förhindra genomfartstrafik. Margretelundsvägen stängdes av för genomfart i och med att husen byggdes 1984.

Bommen har nu blivit vandaliserad och avsågad. Stenen bredvid bommen har vid flera tillfällen flyttats. Bommen kommer därför att bytas ut och eventuellt kommer placeringen att förändras.

Gästlägenhet
Styrelsen är under skrivande stund i arbete med att gå igenom kostnadskalkyler för att iordnings-tälla en mindre gästlägenhet för övernattning. Den är enbart tänkt för besökande släkt och vänner till boende i föreningen. När alla bitar är på plats så kommer mer information om detta.

Uteplatser, marklägenheter
De flesta lägenheter i markplan har i dag tillgång till en yta utöver den som motsvaras av övriga lägenheters balkong. Med anledning av förfrågningar från boende med tillgång till dessa markytor, har styrelsen startat en översyn vad som gäller rätten att disponera dem.
Styrelsens arbete har utmynnat i att dessa ytor är föreningsmark, och att nyttjandet i dag inte är reglerat. Därför arbetar styrelsen nu med att utforma ett avtal om nyttjande av föreningens mark, avseende dessa ytor. I avtalet kommer att regleras vilken yta som kan disponeras och ordningsregler för nyttjandet. Ytorna kommer i princip inte att bli större än de befintliga avgränsningarna. De lägenheter som idag inte har inhägnade ytor kommer att få det. Avtal tecknas med respektive brf-ägare/hyresgäst. Vid byte av brf-ägare/hyresgäst tecknas ett nytt kontrakt.

UTEMILJÖN
Ett nytt företag har skött trädgårdsskötseln den gånga säsongen och styrelsen är nöjd med dem. Förutom den löpande skötseln fick de ett uppdrag att göra kompletteringsplanteringar där det saknades buskar och/eller växter. Förra säsongen lät vi plantera buskar/häck längst ner mot Mis-sionsvägen. Dessa kompletteringsplanteringar är ett första steg att lyfta utemiljön. Planen är att framöver se över en eller två gårdar i taget och göra dem trivsammare, vilket styrelsen planerar att göra i samråd med boende vid respektive gård.

DATUM ATT LÄGGA PÅ MINNET
Årsmöte: Söndagen 17 april, 19:00 lokalen är ännu inte bestämd
Vårstädning: Söndagen 24 april, Mer information kommer senare

www.nipfjallet.se
info@nipfjallet.se