NYHETSBREV NR 1 – 2017

 


ALLMÄN INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Förra året lades till handlingarna vid årsstämman. Vi redovisade att vi utöver vanlig löpande drift även utfört en del förbättringar som förhoppningsvis höjer värdet men inte minst också höjer boendestandarden och trivseln. Vi har bl.a. driftsatt nya gästlägenheten, tagit fram dispositionsavtal gällande ute-platser, genomfört cykelrensning, införskaffat några nya utemöbler, genomfört en stamspolning, upphandlat och påbörjat garagerenoveringen, driftsatt nytt digitalt system för tvättstugebokning m.m. Nu är det dags att sikta framåt och genomföra det vi på årsmötet redovisade.

Vi nämnde bl.a. ökat miljötänk, nytt fiberavtal, uppfräschning av grovsoprummet, införskaffa nya bommar, underhålla yttre entréparti (ny belysning och ommålning), införskaffande av nya ytskikt cykelförråd och någon form av väderskydd, uteplatser (Steg 2), nya enhetliga blomsterplanteringar och en s.k. kompasskylt (om vi får byggnadslov)
Några av dessa aktiviteter beskriver vi närmare i detta eller kommande informationsblad. Annat kom-mer att distribueras separat.

FIBERNÄT

Årsstämman beslutade i april att uppdra åt styrelsen gå vidare med gruppanslutning av bredband. Styrelsen kommer att inom kort skicka ut förfrågan om offerter till ett antal leverantörer. I samband med detta kommer även förhandling med hyresgästföreningen ske för gruppanslutning av våra hyresgäster. Tanken är att vi ska få bra mycket billigare bredband via fiber än idag, och samtidigt högre hastigheter. För att undvika att vi tvingas bli bundna en längre tid med dubbla abonnemang kommer start sannolikt inte ske förrän 2018.

UTEMILJÖ

Vi hade vädrets makter på vår sida under vårens städdag. Vi hann med allt vi hade planerat att genomföra och ett stort tack till alla ni som deltog i städningsarbetet. Som ni kan se nedan så hann vi till och med att ”sopa” överdelen av våra häckplanteringar…

FACEBOOKGRUPP FÖR BRF NIPFJÄLLET 10

En medlem i föreningen har skapat en Facebookgrupp för den intresserade. Här går det att interagera med sina grannar, till exempel be om råd för uppsnyggning av lägenheter, erbjuda prylar som skänkes eller säljes och annat intressant som kan gagna grannar emellan. Sök på Brf Nipfjället 10 och be om att få gå med i gruppen.

BALKONGINGLASNINGAR

Med anledning av att ett par medlemmar önskat glasa in sin balkong i kombination med att föreningens förra leverantör av inglasningssystem inte längre utför installationer i Stockholm, har föreningen godkänt att nytt generellt bygglov sökts för s.k. ramlöst inglasningssystem.

Det är Nordiska Inglasningar AB (del av Nordiska Profilsystem AB) www.nordiskaprofilsystem.se tel 08–410 26 111, mail info@nordiskainglasningar.se som levererar och installerar den nya typen, som är ett s.k. vikglassystem, jämfört med den gamla typen som var ramade skjutfönster. Mer info kommer på hemsidan, samt en inbju-dan till informationsmöte. För aktuella priser kontakta styrelsen.

NYA TVÄTTIDER PÅ PROV

Föreningen kommer att från 2017-07-01 på prov införa ett nytt bokningsschema för tvättstugan. På onsdagar och fredagar kommer följande bokningsbara tvättpass att läggas upp:
Som tidigare, boka 2 maskiner i taget: 07-11; 11-15; 15-17
Bokning alla 6 maskiner: 17-19; 19-21 (torkn. till 22)

Tanken med att kunna boka alla maskiner under samma pass är att bli klar med sin tvätt snabbare. Fortfarande gäller att om bokad tvättid ej nyttjats inom 30 min för viss maskin, gäller ”först till kvarn”. Samtidigt kommer vi att utöka tvättiden på söndagar till kl 21 (torkn. till 22). Övriga dagar i veckan, inga förändringar. Utvärdering av provet sker senast vid årsskiftet så återkoppla gärna under tiden.

GARAGERENOVERINGEN

Som alla nog har märkt, löper garagerenoveringen på i första etappen, dvs ”be-tongentreprenaden”. De omfattande (och bullriga) arbetena med att bila bort och ersätta dålig betong ska nu vara i princip avslutat. Det har blivit mer omfattande reparationer av väggarna än besiktningarna först indikerade. Däremot var bjälklaget (golvet) i bättre skick än befarat. Nu återstår arbeten med isolering, nya tätskikt och målning i etapp 1. I etapp 2 sker installation av nytt fasadsystem, ventilation och belysning.

Vänliga sommarhälsningar önskar Styrelsen för Brf Nipfjället 10