NYHETSBREV NR 1 – 2016

sol2brf_loggasol2

ALLMÄN INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Verksamhetsåret 2015 lade vi till handlingarna vid årsstämman för en tid sedan. Nu är det dags att koncentrera oss på att genomföra det vi berättade om vid informationsmöte efter stämman. Först ut är förstås att avsluta trapphusunderhållet. Sedan vidtar en hel del annat. Några av dessa aktiviteter beskriver vi närmare i detta info-blad. Annat kommer att distribueras separat t.ex. processen kring uthyrning av gästlägenheten. Informationsbladet kommer denna gång inte att delas ut till varje hushåll utan endast sättas upp på anslagstavlorna i trapphusen och förstås publiceras på vår hemsida. Återigen ber jag er alla att leta er fram till hemsidan (www.nipfjallet.se). Där finns mycket matnyttigt.

städdag1 städdag2städdag3

Städdagen brukar ju vara signalen för att sommaren är på gång. Den här gången fick vi uppleva inte bara snöfall och regn utan även hagel och en hel del solsken. Hur som helst tack alla ni som ställde upp. Städdagen är vårt och då menar jag alla medlemmars och hyresgästers, sätt att sköta om fastigheten och vår gemensamma utomhusmiljö. Vi vill ju självklart att den ska vara lockande och gästvänlig. Här nedan kommer nu information som vi tycker det är viktigt att ni får ta del av.

CYKELFÖRRÅDEN

De flesta cykelförråden är överfyllda med cyklar och annat vilket gör att det kan vara svårt att få plats med sin cykel. För att minska antalet och få bort cyklar som saknar ägare, har föreningen tidigare endast gjort en årlig cykelrensning. Tyvärr verkar inte det räcka då många cyklar står år ut och år i förråden på grund av att de inte är i brukbart skick. För att ge plats åt fungerande cyklar och göra förråden funktionella för de som regelbundet använder cykel kommer vi utöver rensning med viss regelbundenhet även börja lappa, flytta och sedan kasta cyklar som är i obrukbart skick. Vi kommer inte söka upp vems trasiga cykel eller moped vi lappar, flyttar och kastar. Det kan m.a.o. vara värt att ni redan nu ser till att cyklar som förvaras i cykelförråden är brukbara.

UTEPLATSERNA

I föreningen finns ett antal lägenheter som har en uteplats istället för balkong. Reglerna för vad som gäller för dessa uteplatser har vart otydliga vilket gjort att styrelsen tagit fram en lösning och förslag vi tagit upp med berörda boende och på årsmötet som går ut på att berörda bostadsrättshavare och hyresgäster kostnadsfritt får möjlighet att även få dispositionsrätt till mark i angränsning till ytan under balkongen. Storleken på ytan kommer att anpassas utifrån respektive lägen-hets förutsättning men på ett så generöst och konsekvent sätt som möjligt.

Vinsten för föreningen är att vi på så sätt förhoppningsvis får en enhetlig utformning, skötsel och genom det ökad trivsel samt indirekt förhoppningsvis ett ökat fastighetsvärde.

Vinsten för boende som berörs är en tydlighet kring vilka regler som gäller med möjlighet till altan. Innebär också en direkt förhöjning av värdet vid en eventuell försäljning.
Vi hoppas att utmärkning av markytorna och att avtalen ska bli klara innan sommaren.

DIGITAL BOKNINGSTAVLA FÖR TVÄTTSTUGAN

Idag används bokningscylindrar för att boka tider i tvättstugan. Snart övergår föreningen bokn1istället till digital bokning av tvättstugan. Den befintliga tavlan med bokningscylindrar tas ned torsdag 12 maj-fredag 13 maj. Under dessa dagar kan man inte boka tid i tvättstugan. Fr.o.m. 14 maj bokar eller avbokar boende istället tider i tvättstugan med passerbrickorna och den digitala bokningstavlan. Tydliga och enkla instruktioner kommer finnas i anslutning till nya bokningstavlan.

Förändringen innebär möjligheter till att boka/avboka tvättid var man än befinner sig. Man kan boka tid via dator eller via sin Smartphone bokn2(Android och Iphone). Man behöver bara ladda ner en s.k. app (gratis), som heter Bokning Smartphone via App store eller Google play.

Ytterligare en fördel med övergången till det digitala bokningssystemet är att den nya bokningstavlan även kommer att fungera för bokning av föreningens nya gästlägenhet, som planeras driftsättas i slutet på maj. Separat info om det skickas ut snart. Frågor eller feedback beträffande det nya bokningssystemet mottages tacksamt.

GARAGERENOVERINGEN

Vi är nu i slutskedet av arbetet med förfrågningsunderlaget för garagerenoveringen. Förfrågningsunderlaget är grunden i upphandlingen av entreprenör och nästa steg blir att skicka ut detta för anbud. När vi sedan har utvärderat anbuden och bestämt entreprenör för renoveringen kommer en närmare tidplan att kunna presenteras. När mer information finns att förmedla så kommer separat information att skickas ut till boende och hyresgäster i garaget.

GROVSOPRUMMET

Vi vill påminna om att grovsopor skall läggas i kärlen i grovsoprummet. Inget får ställas/läggas på golvet. Får det inte plats i kärlet får det inte lämnas i grovsoprummet, utan måste transporteras av den boende till t.ex. Bromma ÅVC. Det är heller inte tillåtet att lämna vitvaror (spis, kyl/frys, tvättmaskin etc.), överbliven färg (eller annat farligt avfall) eller glas i grovsoporna.

Vill du vara med i något av föreningens projekt?

Välkommen att anmäla dig till föreningens intresselista för projektmedlemmar. Vi startar både stora och små projekt under året och ser gärna att du som vill vara med och bidra får möjlighet att påverka vår boendemiljö.

Skicka dina kontaktuppgifter till info@nipfjallet.se så kontaktar vi dig med mer information när nya projekt startar. Just nu kommer en grupp titta på att köpa in nya trädgårdsmöbler, hör gärna av dig om du vill vara med!

Vänliga sommarhälsningar önskar Styrelsen för Brf Nipfjället 10