Nyhetsbrev mars 2019

Här kommer årets första nyhetsbrev och vi vill börja med att ta upp några viktiga datum för vår förening. Boka redan nu in årsstämman som kommer att vara söndagen den 28 april i Alviks kulturhus. Kallelse till stämman kommer att skickas ut inom kort. Ett annat viktigt datum att boka in är söndagen den 12 maj, då vi har den gemensamma städdagen som i vanlig ordning avslutas med korvgrillning.   

Garageport

Garageporten har nu bytts ut och vi har fått en ny port från UNA-portar. Felanmälan när det gäller garageporten görs direkt till UNA-portar, tel 08-18 60 03.

Utökad parkeringsbevakning

Alternativ när det gäller parkeringsbevakning håller på att ses över då nuvarande avtal löper ut. Detta kan leda till utökad kontroll när det gäller felparkeringar.

Grovsoprum

Ordningen i grovsoprummet har tyvärr varit dålig senaste tiden. Det räcker ju med att ett fåtal inte sköter sig så får resten av de boende lida för detta. Häromveckan var det till exempel någon/några som dumpat 4 vinterhjul, cirka 7 kg batterier (utspritt på golvet), två kassar med glödlampor (utspritt på golvet), plus diverse färgburkar, som dessutom läckt ut på golvet. Reglerna är tämligen enkla:  1. Allt skall läggas i sopkärlen. 2. Inget får ställas på golvet. 3. Inget miljöfarligt avfall. Det finns skyltar uppsatta i soprummet om vad som gäller.

Matavfallssortering

Ett sopkärl i varje sopskåp kommer att bytas ut för sortering av matavfall. Startkit för sortering av matavfall kommer att delas ut till varje hushåll när temperaturen har stigit lite.

Filter vid renovering

Styrelsen har beslutat att köpa in filter, så att man kan täcka utsuget vid renoveringar. Dessa filter kommer att finnas för hämtning genom styrelsen.

Påminnelse om uppsägning

Sist vill vi påminna er om säga upp era abonnemang för bredband i god tid inför gruppanslutningen som beräknas börja gälla från och med den 1 november 2019.

Sol

Vänliga hälsningar styrelsen