NYHETSBREV HÖSTEN 2020

Utemiljö 

En arborist har sett över träden på föreningens mark och kommit fram till att vissa träd behöver tunnas ut vilket kommer att göras under hösten. Även träden på stadens mark kommer att hanteras. Nya utemöbler har beställts till två av gårdarna då de gamla behövde bytas ut. Montering av dessa görs under städdagen i vår. 

Parkering

Styrelsen vill påminna om att det inte är tillåtet att parkera motorfordon på gårdarna och vid portarna. 

Ventilationen

En injustering av luftflöden i fastigheterna sker av Franska Bukten under september. Eventuellt återstår därefter ett par mindre arbeten.  

Störningsjour 

Föreningen har tecknat medlemskap i Svenska Störningsjouren. Dekaler kommer att sättas upp i trapphusen med kontaktuppgifter. Vid problem med störningar är det viktigt att i första hand försöka ha en dialog med den granne som orsakar störningar innan jouren eventuellt kontaktas. En utryckning kostar 3.600:- 

Fönsterrenovering och uppsagda hyresrätter

Omkittning av fönster har utförts i hus 86 och planeringen har varit att göra detta i en fastighet om året. Önskemål har kommit till styrelsen om att öka takten på fönsterrenoveringen och ställning till detta kommer att tas efter försäljning av uppsagda lägenheter (hyresrätter) och som styrelsen har beslutat ska ombildas till bostadsrätter. 

Tillfällig portkod och strömavbrott

Den tillfälliga portkod, som infördes i samband med covid-19, är förlängd till årsskiftet och styrelsen tar innan dess ställning till om den ska förlängas ytterligare en tid. Vid ett strömavbrott i somras gick det inte att komma in i ett par fastigheter och utifrån den händelsen undersöks vilka åtgärder som behövs för att det inte ska hända i framtiden.

Värmeåtervinning

När det gäller det beslut som årsmötet fattade om värmeåtervinning har hittills tre offert inkommit, arbetet med detta fortsätter.  

Hälsningar styrelsen, Nipfjället 10